Flygtninge: Lene Møller Jensen har omskrevet to unge krigsflygtninges beretninger til en roman, der vel nærmest er blevet en...