Seksualitet: “Marcipansøstre” er en modig bog om fire pigers spirende seksualitet, som ikke mange forfattere tør skrive. Ane-Marie Kjeldberg...