‘Grammatik på dansk’: Forsiden og titlen kan måske også få dig til at gabe, men ‘Grammatik på dansk’ er en af de bedste og nyeste grammatikbøger, som – modsat de fleste andre undervisningsbøger i dansk grammatik – ikke forudsætter, at du allerede kan grundbegreberne. Det er altså din oplagte chance for at begynde forfra og indhente alt det grammatik, som din dansklærer i folkeskolen af uforklarlige årsager aldrig lærte dig og som din dansklærer og dine sproglærere i gymnasiet allerede tog for givet, at du kunne, da du ankom første dag i 1.g.

Af Peter Henrichsen

Titel:

‘Grammatik på dansk’

Forfatter:

Claus Drengsted-Nielsen

Sider:

223

Udkom:

3. september 2012

Forlag:

Hans Reitzels Forlag

Hvis du også er en af de studerende, der i tidens løb har brugt flere timer på at fortrænge, at du ikke kan sætte kommaer korrekt, end du reelt har brugt på at forsøge at lære grammatik, så har du endelig muligheden for at tage revanche.

Claus Drengsted-Nielsen har skrevet en let forståelig grammatikbog for alle studerende på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser, som føler sig hægtet af det her grammatik-tog, som blot kører hurtigere og hurtigere, jo flere fremmedsprog, man med tiden modtager undervisning i.

Jo ældre man bliver, desto mere pinligt føles det også at skulle erkende, at man ikke har grundbegreberne på plads i dansk grammatik og derfor blot sætter kommaer efter gehør. Så det er en gave fra himlen, at Claus Drengsted-Nielsen visker tavlen ren og lægger ud med definitioner af selv de enkleste elementer i sproget og først derefter begynder at bygge ovenpå.

Bogen tager altså ikke for givet, at du allerede kan nogle grundbegreber, og derfor kan alle være med.

‘Grammatik på danskilistik’ indeholder 7 kapitler:

 • 1 Introduktion
 • 2 Vigtige begreber
 • 3 Simpel sætningsanalyse
 • 4 Andre led i sætningen
 • 5 Leddenes opbygning
 • 6 Ordklasserne
 • 7 Ledsætninger
 • 8 Sjældnere strukturer
 • 9 Komma på dansk
 • 10 Ordenes opbygning
 • 11 Det danske sætningsskema
 • 12 Syntaktisk analyse med materialeangivelse
 • Opgaver

STYRKER:

 • Rigtig velegnet som opslagsbog, og der er et fremragende stikordsregister, så du nemt kan finde det, du søger. Bogens oplysninger er så kompakte, at den bliver for tung at læse fra ende til anden, men derimod er den en virkelig god støtte, hvis man i sprogundervisningen i skolen lige har en problematik, man ikke forstår så godt, og som man gerne vil have forklaret på ny.
 • Bogen er formuleret i helt korte sætninger, netop for at alle kan være med. Selv om man måske ikke mener, det er nødvendigt for én selv, så bliver definitionerne og eksemplerne utrolig meget klarere af, at sætningerne ikke er kringlede.
 • Fordi bogen begynder med definitioner og helt simple sætninger, kommer det faglige niveau alligevel hurtigt i vejret. Der er altså ingen grund til at frygte, at du ikke kommer til at lære noget, hvis du allerede kan den danske basisgrammatik. Bogen kommer hele vejen rundt.
 • Der er mange eksempler, der viser teorien i praksis.
 • Der er enkle og letforståelige forklaringer til alle fremmedord, når de benyttes første gang i bogen.
 • Det er rart, at der er bliver brugt symboler under leddene: kryds, bolle, trekant og så videre.
 • I afsnittet om kommatering, er der nogle virkelig gode perspektivering mod engelsk, fransk, spansk og tysk, så det er lettere at bestemme sig for, om man vil skrive med startkomma eller uden startkomma.

(På Kultur For Unge skriver vi med startkomma. Claus Drengsted-Nielsen skriver uden startkomma. Dansk Sprognævn anbefaler, at man skriver uden startkomma, men ud fra vores interview af Dansk Sprognævn, erkender de også, at størstedelen af den danske befolkning skriver med startkomma, fordi folk finder det lettest. Vi oplever, at vores ungdomsskribenter også kun lærer at skrive med startkomma i folkeskolen. Begge dele er tilladt og korrekt på dansk. Det har det været siden 2003.)

SVAGHEDER:

 • Kun på de første sider er latinske betegnelser for sætningernes led også oversat til de danske betegnelser. For eksempel Verbal (udsagnsled). I resten af bogen benyttes udelukkende de latinske betegnelser. Det giver god mening at gøre det, da undervisere i fremmedsprog oftest kun benytter de latinske betegnelser, men for de læsere, der aldrig har brugt latinske betegnelser, er det stejl indlæringskurve til at begynde med. En oversigt, hvor man direkte kan gå ind og oversætte de latinske betegnelser til de danske og omvendt, savnede jeg også.

MÅLGRUPPE:

 • Bogen er særdeles velegnet til unge Stx-studerende, der aldrig følte, de lærte grammatik i folkeskolen.
 • Bogen er et must have for unge, der studerer sprog og kommunikation på de videregående uddannelser, i særdeleshed hvis man føler, at der hverken blev gjort noget ud af grammatikundervisningen i folkeskolen eller gymnasiet.